Dansk laryngologisk selskabs drives af ildsjæle  fra hele Danmark

Dansk Laryngologisk Selskabs bestyrelse består af 5 medlemmer og to suppleanter.

Der er direkte valg til Formandsposten. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for en tre-årig periode og bestyrelsen konstituerer sig til første bestyrelsesmøde. Suppleanter vælges for et år af gangen og deltager aktivt i bestyrelsesarbejdet i det omfang de har tid og lyst.
Revisoren vælges direkte på generalforsamlingen.

Image

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af

top