Medlemsskab
tegnes via lægeforeningen

Via https://minside.laeger.dk/ kan du under ”Dit medlemskab” og ”Videnskabelige selskaber” melde dig ind i Dansk Laryngologisk Selskab.

Image description

Medlemskab

Medlemskab koster 200 kroner årligt.
Medlemmer deltager i årsmødet til reduceret pris.

Følgende vedtægter gælder for medlemskab
§ 3 Selskabets medlemskreds
Stk. 1. Som ordinært medlem kan optages enhver læge med interesse for laryngologi, der er medlem af Dansk Selskab for Otolaryngologi,- Hoved,- og Halskirurgi.
Stk. 2. Som ekstraordinært medlem kan optages enhver læge, der ikke er medlem af det under stk. 1 nævnte selskab. Medlemskabet er betinget af bestyrelsens godkendelse.

Kun læger kan opnå medlemskab af foreningen. Alle med interesse for laryngologi er velkomne til at tilmelde sig årsmødet og andre møder.

[/two_thirds]

Indmeldelse via Lægeforenigen

Du melder dig ind via lægeforenigens hjemmeside. Adressen er https://minside.laeger.dk/. Tilmelding sker under ”Dit medlemskab” og ”Videnskabelige selskaber”.

Meld dig ind

Medlemsfordele

Medlemsskab af Dansk laryngologisk Selskab omfatter
  • Spændende fagligt fællesskab
  • a.
  • b.
  • Reduceret årsmødepris
  • a.
  • b.
  • Fri adgang til bestyrelsesmøder
  • a..
  • b..

top