Rejselegat

Selskabets rejselegat administreres af bestyrelsen. Legatet uddeles årligt i en eller flere portioner efter ansøgning, der fremsendes elektronisk til selskabets formand (kjaergaard.t@gmail.com) senest en måned før årsmødet. Legatet tildeles fortrinsvis yngre, uddannelsessøgende medlemmer og størrelsen afhænger af antallet af ansøgere og mulighed for ekstern sponsorering. Økonomiske hensyn kan betinge, at legatet suspenderes.

Regler for rejselegatet

Ansøgeren skal: Være medlem af Dansk Laryngologisk Selskab. Forpligte sig at meddele selskabets medlemmer om resultatet af rejsen ved et foredrag på årsmødet senest 2 år efter tildeling, idet ansøgeren betragtes som selskabets udsending.

Ansøgningen skal: Angive formål med den planlagte rejse. Vedlægges et budget for rejsen. Indeholde oplysning om der er søgt eller tildelt økonomisk støtte fra anden side.

Rejseformål kan være: Studieophold af betydning for igangværende laryngologisk forskningsprojekt. Aktiv deltagelse i en laryngologisk kongres. Dokumentation herfor vedlægges. Medforfatterskab kvalificerer ikke. Kursusdeltagelse af betydning for faglig, laryngologisk udvikling.

Beløbsramme: Der uddeles et årligt legat af 5.000 kroner.

Forpligtelser ved modtagelse af legatet: Modtageren af legatet forpligter sig til at redegøre for indhold og udbytte af sin rejse ved det næstkomne årsmøde i en kor mundtlig præsentation.

Bedømmelse og udvælgelse: Foretages af DLS bestyrelse. Accepterede ansøgninger meddeles under formandens beretning ved ordinær generalforsamling. Accepterede ansøgere får direkte, skriftlig besked. Bestyrelsen kan undlade at uddele stipendiet.

top